Reise til utlandet med hund og katt

Hvis du har tenkt å ta med deg kjæledyret ditt på ferie eller utstilling i utlandet, bør du lese denne informasjonen! Her får du vite litt om sykdommene du bør beskytte kjæledyret mot og du får råd om hva du kan gjøre for å forebygge smitte. Å reise med kjæledyr krever nøye planlegging! Tenk deg nøye om, husk at lange flyturer kan være svært stressende for et dyr. Det er alltid et alternativ å la de bli hjemme på en kennel eller få noen til å passe dyret ditt.

Vi er heldige i Norge og plages ikke av mange alvorlige smittsomme sykdommer sammenlignet med mange andre land. Dette skyldes til dels at vi har et kjølig klima, de gode vaksinasjonsrutinene våre, og strenge krav til innførsel av dyr. Sykdommene det refereres til skyldes både virus, bakterier og parasitter, og i flere av tilfellene kan smitte overføres fra dyr til menneske (zoonose).

Husk at dersom du har med deg dyr når du er ute og reiser skal du alltid gå på rød sone i tollen og uoppfordret fremvise papirene til dyret ditt. Unntaket er Sverige hvor du kan kjøre på grønn sone.

Fra Sverige til Norge
Kommer du fra Sverige er det krav om ID-merking med microchip, godkjent EU-pass og behandling mot revens dvergbendelorm med godkjent preparat som skal føres inn i passet. Behandlingen skal være foretatt minimum 24 timer før dere krysser grensen tilbake til Norge og maksimum 120 timer. Dersom dere reiser jevnlig til og fra Sverige, det vil si oftere enn 1 gang i måneden, holder det å gi ormekur hver 28. dag. For å komme i gang med 28 dagers regime må to ormekurer gis med maksimum 28 dagers mellomrom før du reiser ut av Norge. For å hindre smitte anbefaler vi at du gir en ormekur ca en uke etter at du har kommet hjem. (maks 28 dager) Den er ikke et krav og behøver derfor ikke føres inn i passet.

Fra EU til Norge
Kommer du fra et EU- land bortsett fra Sverige er det krav om ID-merking med microchip, godkjent EU-pass og gyldig vaksinasjon mot rabies utført senest 21 dager før hjemførsel. I tillegg er det krav om behandling mot revens dvergbendelorm med godkjent preparat som føres inn i passet. Behandlingen skal være foretatt minimum 24 timer før dere krysser grensen tilbake til Norge og maksimum 120 timer. Dersom dere reiser jevnlig til og fra et EU- land, det vil si oftere enn 1 gang i måneden, holder det å gi ormekur hver 28. dag. For å komme i gang med 28 dagers regime må to ormekurer gis med maksimum 28 dagers mellomrom før du reiser ut av Norge. For å hindre smitte anbefaler vi at du gir en ormekur ca en uke etter at du har kommet hjem. (maks 28 dager) Den er ikke et krav og behøver derfor ikke føres inn i passet.

Hensikten med disse reglene er å beskytte oss selv og våre dyr mot smitte og spredning av alvorlige smittsomme sykdommer, og for å unngå ulovlig handel med dyr.
Sykdommer:
Rabies (hundegalskap) er en forferdelig virussykdom, som kan smitte fra dyr til mennesker. Viruset skilles ut i spytt, og overføres via bitt fra smittede dyr. Ville dyr (særlig rev og flaggermus) og løshunder i utlandet er smittebærere. Sykdomsforløpet er som regel kort og akutt. Symptomer er nervøse forandringer som frykt og angst, deretter aggresjon og kramper etterfulgt av koma og lammelser. Hos mennesker har rabies så å si alltid dødelig utgang, og det finnes ingen effektiv behandling. Blir du selv bitt av en løshund på ferie, ta straks kontakt med lege på stedet!

Vaksinasjon kan gjøres fra 12 ukers alder hos hund og katt. Kravet er én behandling med vaksine, men vi anbefaler to vaksinasjoner med 4 ukers mellomrom da kun én behandling kan gi en dårlig immunrespons. Reiser du regelmessig med hund eller katt anbefales årlig revaksinasjon. Vaksinen har 1 års gyldighet, og overskrider du fristen må du vente 21 dager før den nye vaksinen er gyldig.
Revens dvergbendelorm er en bendelorm som kun blir noen millimeter lang. Rev er hovedvert, i tillegg til hunder og katter. Disse dyrene er som oftest smittet uten å vise kliniske symptomer, og den voksne dvergbendelormen lever festet i tarmveggen. Mellomvert er vanligvis smågnagere, og disse blir smittet med egg fra avføringen til en hovedvert. Mennesker kan også smittes, og vi vil fungere som en mellomvert. I mellomverten klekkes egget i fordøyelsessystemet til et larvestadie. Det er denne larven vi er så redde for, da den trenger gjennom tarmveggen, entrer blodstrømmen og slår seg ned i indre organer. Her danner den store cyster (blærer) som ødelegger det opprinnelige vevet, og den kan også spre seg videre i kroppen. Leveren er det organet som oftest blir angrepet. Sykdommen kalles echinococcose, og har som regel kommet altfor langt når kliniske symptomer oppstår og tilstanden kan diagnostiseres. Denne zoonosen ble påvist hos en rødrev i Sverige for første gang i 2011, og Mattilsynet har satt i verk tiltak for å hindre spredning til oss.
Ligger reisemålet syd for Danmark, anbefales det i tillegg å vaksinere hunden mot leptospirose. Dette er altså ikke et krav, men en anbefaling. Dette er også en zoonose, mennesker kan også bli dårlige av sykdommen. Gnagere er den vanligste bæreren av bakterien, som skilles ut i urin. Smittekilden er oftest vann forurenset med urin fra smittede dyr. Vanlige symptomer er oppkast, diaré og nedsatt almenntilstand, og sykdommen forårsaker store skader i lever og nyrer. Sykdommen kan også være svært alvorlig for oss tobente.

Hunden kan vaksineres fra 8 ukers alder, for grunnvaksine gjelder 2 vaksiner med 2-4 ukers mellomrom. For best mulig beskyttelse anbefaler vi revaksinering hver 6. måned, eventuelt at utenlandsoppholdet skjer innen 6 måneder etter grunnvaksinering.
Skal du reise enda lenger syd, som til Middelhavslandene med sitt subtropiske klima er det enda flere sykdommer å tenke på i tillegg til rabies, revens dvergbendelorm og leptospirose. Sykdommene under forekommer i tropisk og subtropisk klima.
En parasitt som har fått en del medieoppmerksomhet nylig er tungeormen. Den ble nylig påvist her til lands for første gang, i en gatehund importert fra Romania. Denne parasitten finnes hos hund, katt og andre rovdyr, og den kan smitte mennesker også. Den voksne ormen lever hos hovedverten i nesehulen eller i svelget, og kan forårsake nysing, hosting og rennende nese. Larve- og nymfestadier lever i indre organer hos mellomverten (som oftest planteetende dyr). Mennesker kan fungere som både mellomvert og hovedvert, avhengig av om de smittes av egg eller nymfer. Den voksne tungeormen er stor, faktisk opptil 13 centimeter lang, og må fjernes kirurgisk fra verten etter behandling. Man ønsker vel ikke å ha en død, 13 centimeter lang parasitt i nesen?
Hjerteorm er en tynn, trådformet parasitt som lever i blodårene og i hjertet til vertsdyret. Parasitten finnes blant annet hos hunder og katter, og kan smitte mennesker. Hjerteormen skaper ofte ikke problemer før det har blitt mange av dem, og de kan da føre til hjertesvikt, blodpropper i lungene og død. Sykdommen sprer seg via mygg som suger blod fra et smittet dyr. Derfor anbefales det å holde dyret innendørs i skumringen mens myggen er mest aktiv, samt bruke preparater som holder myggen unna. Du bør også behandle mot hjerteorm hver måned mens du er i utlandet, den siste behandlingen gjøres 1 måned etter at du har kommet hjem. Det er risikabelt å behandle en hund eller katt som har fått påvist hjerteorm, da det er stor fare for at de døde ormene vil danne store blodpropper og kan i verste fall ta livet av dyret.
Leishmaniose er annen parasitt, som også er en zoonose. Parasitten smitter hunder og mennesker via sandfluer som suger blod. Sandfluer trives ikke i Norge fordi det er for kjølig, så faren for at denne parasitten skal få fotfeste her hos oss er derfor meget liten. Sykdommen er kronisk, og involverer hud og organer. Vanlige symptomer er feber, avmagring, neseblødning og pasienten blir blodfattig. Sykdommen er dessverre vanskelig å behandle, det er vanlig med tilbakefall. For å unngå at hunden din blir smittet anbefaler vi å holde hunden innendørs i skumringen, samt å bruke insektavvisende preparater som kan foreskrives av veterinær.
Flåtten er en kjent smittebærer her til lands, de fleste har hørt om Borrelia og borreliose. Sørover på kontinentet er flåtten bærer av enda flere sykdommer, og mange er alvorlige. Mange hunde- og katteeiere er flinke til å beskytte dyrene sine mot flått her hjemme, husk at det er vel så viktig når du oppholder deg i utlandet! Skulle du eller dyret ditt bli bitt av flått, anbefales det å fjerne denne så fort som mulig. Dersom flåtten ikke får sitte lenger enn 24 timer er det mindre sannsynlig at den har rukket å overføre sykdom.