ID-merking av hund og katt

Det er viktig å ID-merke hunden eller katten, slik at man lettere kan finne frem til eier ved bortkomne eller skadete dyr. Man hører stadig om solskinnshistorier der særlig katter har vært borte over en lengre periode, for deretter å bli gjenforent med eierne sine. Det er også et krav om ID-merkingmed microchip dersom du ønsker å ta med kjæledyret ditt til utlandet, og det er påkrevd ved for eksempel HD-røntgen av hund for å bevise hundens identitet.

Tidligere ble dyr ID-merket med en tatovering på innsiden av øret, som besto av tall og bokstaver. Fordelen med tatovering er at den er synlig for det blotte øyet, men den har en tendens til å falme med årene og kan bli svært vanskelig å tyde. En annen ulempe er at dyret må i narkose da det er smertefullt å bli tatovert på innsiden av øreflippen. Derfor har man stort sett gått over til å merke dyrene med microchip. Chippen er på størrelse med et lite riskorn, og settes inn under nakkeskinnet mellom skulderbladene eller i nakken. Hos katt gjøres ofte dette i forbindelse med kastering og narkose, og dyret får da også en liten tatovering på innsiden av øret hvor det står “ID” for å indikere at katten er chippet. Microchippen har en strekkode som består av et 15-sifret nummer, og dette nummeret er unikt for ditt kjæledyr.

ID-nummeret registres i en sentral database, Dyreidentitet, sammen med dyrets navn, eier, adresse og kontaktdetaljer.

Husk å kontakte Dyreidentitet dersom du flytter eller får nytt telefonnummer! Har du kjøpt eller overtatt et kjæledyr som står registrert på en annen eier, eller som har blitt registrert i utlandet får du hjelp til omregistrering hos din veterinær.